Waramathi Suba Charithe Lyrics

Waramathi Suba Charithe Lyrics sung by Suba Charithe represents the Sinhala Music Ensemble. The name of the song is Waramathi by Dinusha Peries.

Waramathi Suba Charithe Lyrics

Varamātī Subha Caritē
Laṁkā Pati Narēndra Siṁha Nṛpatē…
Varamātī Subha Caritē
Laṁkā Pati Narēndra Siṁha Nṛpatē…

Bhōjarāja Sama Tējabhi Rāmā
Tyāja Kāma Raṇa Bhūṣaṇa Sōmā
Vājita Kula Dhṛti Vantabhi Rāmā
Narēndra Siha Nara Nāyaka Bhūmā…

Varamātī Subha Caritē
Laṁkā Pati Narēndra Siṁha Nṛpatē…

Dujjana Duṣṭa Vibhajjana Kōpā
Sajjana Satta Surakṣa Manāpā
Vajjita Riṣṭā Vadya Supāpā
Ajjuna Bhū Bhuja Śrīdhara Cāpā…

Varamātī Subha Caritē
Laṁkā Pati Narēndra Siṁha Nṛpatē…

Waramathi Suba Charithe Lyrics in SInhala

වරමාතී සුභ චරිතේ
ලංකා පති නරේන්ද්‍ර සිංහ නෘපතේ…
වරමාතී සුභ චරිතේ
ලංකා පති නරේන්ද්‍ර සිංහ නෘපතේ…

භෝජරාජ සම තේජභි රාමා
ත්‍යාජ කාම රණ භූෂණ සෝමා
වාජිත කුල ධෘති වන්තභි රාමා
නරේන්ද්‍ර සිහ නර නායක භූමා…

වරමාතී සුභ චරිතේ
ලංකා පති නරේන්ද්‍ර සිංහ නෘපතේ…

දුජ්ජන දුෂ්ට විභජ්ජන කෝපා
සජ්ජන සත්ත සුරක්ෂ මනාපා
වජ්ජිත රිෂ්ටා වද්‍ය සුපාපා
අජ්ජුන භූ භුජ ශ්‍රීධර චාපා…

වරමාතී සුභ චරිතේ
ලංකා පති නරේන්ද්‍ර සිංහ නෘපතේ.

Video Song

This is the end of Waramathi Suba Charithe Lyrics.

If you have any suggestion or correction in the Lyrics, Please contact us or comment below.

Leave a Comment