Lunar Lyrics – Motive & Pango

Lunar Lyrics sung by Motive & Pango represents the Turkish Music Ensemble. The name of the song is Lunar by Motive & Pango.

Lunar Lyrics

[“LUNAR” için şarkı sözleri]

[Kesit: KhanAcademyTurkce]
Ay’ın dolunay evresindeyken bu görünümden bu görünüme geçişine hiç şahit oldunuz mu?
Tüm bunların yalnızca birkaç saat içinde gerçekleştiğini gördüyseniz bir Ay tutulmasına şahitlik ettiğinizi söyleyebilirsiniz
İnsanlar yüzyıllar boyunca Ay’ın dolunayken birdenbire nasıl gökyüzünden ayrıldığını, yani ortadan kaybolduğunu merak etmiştir
İnka’lar Ay tutulması sırasında dev bir jaguarın Ay’ı yediğine inanmıştır
Aslında bakarsanız; Ay tutulması, Ay’ın Dünya’nın gölgesinde kalmasından başka bi’ şey değildir
Bu kelime Yunanca’da “ayrılmak” anlamına gelen kelimeden türemiştir
Tutulmanın bilimsel adı eclipse’dir
Ay’ı görebilme sebebimiz Güneş’ten gelen ışınları yansıtmasıdır
Başka bir deyişle; Ay, aslında bir ışık kaynağı değildir
Güneş her zaman Ay’ın bir yarım küresini aydınlatır ve Dünya, Ay’la Güneş arasına girdiğinde Ay’ın bize dönük yüzünün tamamının aydınlandığını görürüz
Bu evre “Dolunay Evresi” olarak adlandırılır

[Köprü: KhanAcademyTurkce]
Bu evre, bu evre
Bu evre, bu evre
Bu evre, bu evre
Bu evre Dolunay—
Bu evre Dolunay—
Bu evre Dolunay—
Bu evre “Dolunay Evresi” olarak adlandırılır
Bu evre, bu evre
Bu evre, bu evre
Bu evre, bu evre
Bu evre Dolunay—

[Enstrümantal]

Lunar English Translation Lyrics

[Section: KhanAcademyTurkce]
Have you ever witnessed the Moon changing from this aspect to this appearance when it was in its full moon phase?
If you saw all this happen in just a few hours, you could say you witnessed a lunar eclipse
For centuries, people have wondered how the Moon suddenly leaves the sky when it is full, that is, disappears.
The Incas believed that a giant jaguar ate the Moon during a lunar eclipse.
In fact, if you look; A lunar eclipse is nothing more than the Moon remaining in the shadow of the Earth.
This word derives from the Greek word meaning “to leave”.
The scientific name of the eclipse is eclipse.
The reason we can see the Moon is that it reflects the rays from the Sun.
In other words; The moon is not actually a source of light
The Sun always illuminates one hemisphere of the Moon, and when the Earth comes between the Moon and the Sun, we see the entire side of the Moon facing us illuminated.
This phase is called “Full Moon Phase”

[Hyperlink: KhanAcademyTurkce]
This phase, this phase
This phase, this phase
This phase, this phase
This phase is Full Moon—
This phase is Full Moon—
This phase is Full Moon—
This phase is called “Full Moon Phase”
This phase, this phase
This phase, this phase
This phase, this phase
This phase is Full Moon—

[Instrumental]

Video Song

Thank you for exploring “Lunar Song” by Motive & Pango with me on https://prolyrical.com. I’d love to hear your thoughts or favorite parts of the music video. Feel free to comment below or contact us if you have any suggestions or corrections in the lyrics and suggest more songs for future discussions. Let’s keep the music conversation going!

Keywords & Tags

“Lunar” Lyrics, Motive & Pango, Turkish Song Lyrics, Lyrics Translation in English, Trending Songs, New Song, Music Lyrics, Song Lyrics, Prolyrical Lyrics

Leave a Comment