Karera Lyrics – Bini

Karera Lyrics sung by Bini represents the Filipino Music Ensemble. The name of the song is Karera by Bini.

Karera Lyrics

[Verse 1: Stacey]
Minsan ay nahuhuli
Ang sarili na nag-aalala, ah
Mga bagay na ‘di kontrolado pinoproblema
Pero teka lang

[Pre-Chorus: Jhoanna]
Meron b^^g humahabol sa’yo? (Oh-oh, ooh-woah, oh-oh, ooh-woah)
‘Di naman dapat matulin ang pagtakbo, ooh-woah, ooh-woah, oh

[Chorus: Gwen, Colet]
Sino b^^g nagsabi na kailangan kong unahin
Hindi naman ito karera, pwedeng magdahan-dahan
Sa bawat panibagong umaga
Ang pagsimula muli ay ‘sang tagumpay na

[Post-Chorus: Mikha, Maloi]
Oh, oh-oh-oh
‘Wag mag-alala, buhay ay ‘di karera
Woah, oh-oh, ooh-woah
Dahan-dahan lang, buhay ay ‘di karera (Buhay ay, oh-oh)

[Verse 2: Aiah]
Minsan ay nalilimutang huminga sandali
Magpahinga lang saglit (Oh-oh, oh-oh)
At ‘di kailangang magmadali para magwagi
Pwedeng unti-unti

[Pre-Chorus: Colet]
Wala namang humahabol sa’yo, ooh-woah (Oh-oh, ooh-woah, oh-oh, ooh-woah)
‘Di naman dapat matulin ang pagtakbo, ooh-woah, ooh-woah, oh

[Chorus: Sheena, Maloi]
Sino b^^g nagsabi na kailangan kong unahin
Hindi naman ito karera, pwedeng magdahan-dahan
Sa bawat panibagong umaga
Ang pagsimula muli ay ‘sang tagumpay na

[Post-Chorus: Gwen, Jhoanna]
Oh, oh-oh-oh
‘Wag mag-alala, buhay ay ‘di karera
Woah, oh-oh, ooh-woah
Dahan-dahan lang, buhay ay ‘di karera

[Interlude]
Oh-woah, oh, woah, oh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ah, ah-ah
Yeah, yeah, buhay ay ‘di, oh-oh, ‘di karera
Buhay ay ‘di karera, oh-oh
Hey, hey, BINI

[Verse 3: Stacey, Mikha]
Maraming beses nangamba, nadapa, tumaya
Naniwala sa mundong madaya, uh
Ano nga ba? Sino nga ba? Ikaw ba? O ako ba?
Hinay lang, ‘wag bahala, —hala
Yah, ‘wag ka nang maniniwala sa paniniwala
Na dapat makipag-unahan sa karera
Kung wala namang karera, dahan-dahan lang, tahan lang
Kakayanin umpisa pa lang

[Chorus: Maloi, Jhoanna]
Sino b^^g nagsabi na kailangan kong unahin
Hindi naman ito karera, pwedeng magdahan-dahan
Sa bawat panibagong umaga
Ang pagsimula muli ay ‘sang tagumpay na

[Post-Chorus: Sheena, Colet]
Oh, oh-oh-oh
‘Wag mag-alala, buhay ay ‘di karera
Woah, oh-oh, ooh-woah
Dahan-dahan lang, buhay ay ‘di karera

[Refrain: Aiah, Mikha & Stacey, Gwen & Sheena]
Walang masyadong mabagal, walang mabilis
Sa pagtakbo ng buhay, hindi ka mimintis
Hingang malalim lang at tandaan
Ika’y may hawak ng iyong hakbang
Walang masyadong mabagal, walang mabilis
Sa pagtakbo ng buhay, hindi ka mimintis
Hingang malalim lang at tandaan
Ika’y may hawak ng iyong hakbang
Walang masyadong mabagal, walang mabilis
Sa pagtakbo ng buhay, hindi ka mimintis
Hingang malalim lang at tandaan
Ika’y may hawak ng iyong hakbang

[Outro: All]
Walang masyadong mabagal, walang mabilis
Sa pagtakbo ng buhay, hindi ka mimintis
Dahan-dahan lang, buhay ay ‘di karera

Karera Lyrics Translation in English

[Verse 1: Stacey]
Sometimes it gets late
The self that worries, ah
Things that are not controlled cause problems
But wait

[Pre-Chorus: Jhoanna]
Is there a b^^g chasing you? (Oh-oh, ooh-woah, oh-oh, ooh-woah)
‘You shouldn’t run fast, ooh-woah, ooh-woah, oh

[Chorus: Gwen, Colet]
Who b^^g said I had to come first
It’s not a race, you can take it easy
Every new morning
Starting over is ‘success’

[Post-Chorus: Micah, Maloi]
Oh, oh-oh-oh
Don’t worry, life is not a race
Woah, oh-oh, ooh-woah
Take it easy, life is not a race (Life is, oh-oh)

[Verse 2: Aiah]
Sometimes forgetting to breathe for a moment
Just take a break (Oh-oh, oh-oh)
And there’s no need to rush to win
It can be gradual

[Pre-Chorus: Colet]
No one’s after you, ooh-woah (Oh-oh, ooh-woah, oh-oh, ooh-woah)
‘You shouldn’t run fast, ooh-woah, ooh-woah, oh

[Chorus: Sheena, Maloi]
Who b^^g said I had to come first
It’s not a race, you can take it easy
Every new morning
Starting over is ‘success’

[Post-Chorus: Gwen, Jhoanna]
Oh, oh-oh-oh
Don’t worry, life is not a race
Woah, oh-oh, ooh-woah
Take it easy, life is not a race

[Interludes]
Oh-woah, oh, woah, oh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ah, ah-ah
Yeah, yeah, life is not, oh-oh, not a career
Life is not a race, oh-oh
Hey, hey, MRS

[Verse 3: Stacey, Micah]
Many times I was afraid, I stumbled, I bet
Believing in a deceitful world, uh
What exactly? Who is it? are you Or am I?
Just take it easy, don’t worry, come on
Yah, don’t believe in belief anymore
That should be ahead of the race
If there is no race, just take it easy, just hold on
It’s just the beginning

[Chorus: Maloi, Jhoanna]
Who b^^g said I had to come first
It’s not a race, you can take it easy
Every new morning
Starting over is ‘success’

[Post-Chorus: Sheena, Colet]
Oh, oh-oh-oh
Don’t worry, life is not a race
Woah, oh-oh, ooh-woah
Take it easy, life is not a race

[Refrain: Aiah, Micah & Stacey, Gwen & Sheena]
Nothing too slow, nothing too fast
In the course of life, you never miss a beat
Just take a deep breath and remember
You own your step
Nothing too slow, nothing too fast
In the course of life, you never miss a beat
Just take a deep breath and remember
You own your step
Nothing too slow, nothing too fast
In the course of life, you never miss a beat
Just take a deep breath and remember
You own your step

[Outro: All]
Nothing too slow, nothing too fast
In the course of life, you never miss a beat
Take it easy, life is not a race

Video Song

Thank you for exploring “Karera Song” by Bini with me on https://prolyrical.com. I’d love to hear your thoughts or favorite parts of the music video. Feel free to comment below or contact us if you have any suggestions or corrections in the lyrics and suggest more songs for future discussions. Let’s keep the music conversation going!

Keywords & Tags

“Karera” Lyrics, Filipino Song Lyrics, Trending Songs, New Song, Bini, Music Lyrics, Song Lyrics, Prolyrical Lyrics

Leave a Comment