Angalo Ma Arkaiko Lyrics – Sabin Karki

Angalo Ma Arkaiko Lyrics sung by Sabin Karki represents the Nepali Music Ensemble. The name of the song is Angalo Ma Arkaiko by Sabin Karki.

Angalo Ma Arkaiko Lyrics

Ma Angaloma Arkaiko
Tara Sochi Rachhu Timrai Bare
Ma Sachikai Nai Paapi Ho
Tei Ni Maya Lagchha Sarai..

Ma Angaloma Arkaiko
Tara Sochi Rachhu Timrai Bare
Ma Sachikai Nai Paapi Ho
Tei Ni Maya Lagchha Sarai..

Kasle Bhanyo Maya
Ekchoti Matrai Hunchha
Kasle Bhanyo Manchhe
Biyog Ma Matrai Runchha

Kasle Bhanyo Maya
Ekchoti Matrai Hunchha..
Kasle Bhanyo Manchhe
Biyog Ma Matrai Runchha..

Dimag Ko Rish Lai Mann Ma
Jana Nadeu Na
Mailo Chha Haat Bhandina Ma Samauna
Nabasha Maun Baru Malai Karauna
Khusi Chhainau Bhane Pardaina Jhuto
Ramauna.. Jhuto, Ramauna..
Ramauna.. Jhuto, Ramauna..

Bandaina Tehi Sabai Timro Mann Ma Thyo
Kasari Bujham Timro Mann Baha Dera
Bistrai Tadhi Rachhau Sake Chhaina Kei Garna
Aakash Ko Tara Timi Tadhai Bata Herdaina

Tadhai Batai Herdaina
Tadhai Batai Herdaina
Tadhai Batai Herdaina
Tadhai Batai Herdaina

Ma Angaloma Arkaiko
Tara Sochi Rachhu Timrai Bare
Ma Sachikai Nai Paapi Ho
Tei Ni Maya Lagchha Sarai..

Kasle Bhanyo Maya
Ekchoti Matrai Hunchha
Kasle Bhanyo Manchhe
Biyog Ma Matrai Runchha

Kasle Bhanyo Maya
Ekchoti Matrai Hunchha
Kasle Bhanyo Manchhe
Biyog Ma Matrai Runchha

Arka Ko Ta Hainau Tara
Aafno Bhanna Ni Sakdina
Kehi Artha Ta Chhaina Tei Ni
Maya Nagarna Jandina
Chhaina Kehi Gunaso
Timro Samjhana Sangai Bachhu
Timi Nabhaye Pani
Timro Kalpana Mai Ramauchhu

Chhaina Kehi Gunaso
Timro Samjhana Sangai Bachhu
Timi Nabhaye Pani
Timro Kalpana Mai Ramauchhu
La La La La…

Angalo Ma Arkaiko Lyrics in Nepali

मा अंगलोमा अर्काइको
तारा सोचि राछु टिमराई बारे
मा सचिकै नै पापी हो
तेई नी माया लगछा सराय..

मा अंगलोमा अर्काइको
तारा सोचि राछु टिमराई बारे
मा सचिकै नै पापी हो
तेई नी माया लगछा सराय..

कस्ले भाण्यो माया
एकचोति मतरै हुंचा
कस्ले भाण्यो मांछे
बियोग मा मतरै रुंछा

कस्ले भाण्यो माया
एकचोति मतरै हुंचा..
कस्ले भाण्यो मांछे
बियोग मा मतरै रुंछा..

दिमाग को रिश लै मन मा
जन नादेउ ना
मैलो छा हाट भंडिना मा समौना
नबाशा मौन बरु मलाई करौना
खुसी छीनौ भाणे परदैना झूठो
रमौना.. झुटो, रमौना..
रमौना.. झुटो, रमौना..

बंदैना तेहि सबै टिमरो मन मा थयो
कसारि बुझम टिमरो मन बहा डेरा
बिस्त्रै तधि राछौ साके छैना केइ गार्ना
आकाश को तारा तिमि तधै बता हर्दैना

तड़ै बताइ हर्दैना
तड़ै बताइ हर्दैना
तड़ै बताइ हर्दैना
तड़ै बताइ हर्दैना

मा अंगलोमा अर्काइको
तारा सोचि राछु टिमराई बारे
मा सचिकै नै पापी हो
तेई नी माया लगछा सराय..

कस्ले भाण्यो माया
एकचोति मतरै हुंचा
कस्ले भाण्यो मांछे
बियोग मा मतरै रुंछा

कस्ले भाण्यो माया
एकचोति मतरै हुंचा
कस्ले भाण्यो मांछे
बियोग मा मतरै रुंछा

अरका को ता हैनौ तारा
आफनो भन्ना नी सकदिना
केहि अरथा ता छैना तेई नी
माया नागरना जांदिना
छीना केहि गुनासो
तिमरो समझाना संगै बच्चू
तिमि नभये पानी
तिमरो कल्पना माई रामउछू

छीना केहि गुनासो
तिमरो समझाना संगै बच्चू
तिमि नभये पानी
तिमरो कल्पना माई रामउछू
ला ला ला ला…

Video Song

Thank you for exploring “Angalo Ma Arkaiko Song” by Sabin Karki with me on https://prolyrical.com. I’d love to hear your thoughts or favorite parts of the music video. Feel free to comment below or contact us if you have any suggestions or corrections in the lyrics and suggest more songs for future discussions. Let’s keep the music conversation going!

Keywords & Tags

“Angalo Ma Arkaiko” Lyrics, Nepali Song Lyrics, Trending Songs, New Song, Sabin Karki, Music Lyrics, Song Lyrics, Prolyrical Lyrics

Leave a Comment