Неизживяната любов (Neizzhivyanata Lyubov) Lyrics – Diona feat Sofi Marinova

Неизживяната любов (Neizzhivyanata Lyubov) Lyrics sung by Diona feat Sofi Marinova represents the Bulgarian Music Ensemble. The name of the song is Неизживяната любов (Neizzhivyanata Lyubov) by Diona.

Неизживяната любов (Neizzhivyanata Lyubov) Lyrics

[Текст на песента “Неизживяната любов”]

[Куплет 1: Диона]
Вече спрях да ти вярвам
Спрях и да се надявам
Помня кога за теб си мисля
Но не знам дали те искам

[Предприпев: Диона]
Нямам сълзи за изплакване
Нямам любов за раздаване
Нямам сърце за разбиване
И така е по-добре

[Припев: Диона]
Кой ще ми каже
Как се забравя неизживяната любов?
Кой ще ми каже
Какво да правя с един разбит живот?
И кажи ми кой те излъга че мъжете не плачат
Те нямат ли душа?
Кой те излъга, че мъжете не страдат
За грешната жена?

[Инструментална пауза]

[Куплет 2: Диона]
И боли ми да ти казвам
Че от теб се отказвам
Съдбата вече е решила
Да се сбогуваме на сила

[Предприпев: Диона]
Нямам сълзи за изплакване
Нямам любов за раздаване
Нямам сърце за разбиване
И така е по-добре

[Припев: Диона]
Кой ще ми каже
Как се забравя неизживяната любов?
Кой ще ми каже
Какво да правя с един разбит живот?
И кажи ми кой те излъга че мъжете не плачат
Те нямат ли душа?
Кой те излъга, че мъжете не страдат
За грешната жена?

[Инструментална пауза]

[Предприпев: Софи Маринова]
Кой ще ми каже
Как се забравя неизживяната любов?
Кой ще ми каже
Какво да правя с един разбит живот?
И кажи ми кой те излъга че мъжете не плачат
Те нямат ли душа?
Кой те излъга, че мъжете не страдат
За грешната жена?

Неизживяната любов (Neizzhivyanata Lyubov) Lyrics

[Verse 1: Diona]
I already stopped believing you
I stopped and hoped
I remember when I think of you
But I don’t know if I want you

[Pre-Chorus: Diona]
I have no tears to wash away
I have no love to give
I don’t have a heart to break
And it’s better that way

[Chorus: Diona]
Who will tell me
How do you forget unlived love?
Who will tell me
What to do with a broken life?
And tell me who lied to you that men don’t cry
Don’t they have a soul?
Who lied to you that men do not suffer
For the wrong woman?

[Instrumental break]

[Verse 2: Diona]
And it hurts me to tell you
That I give up on you
Fate has already decided
Let’s say goodbye with strength

[Pre-Chorus: Diona]
I have no tears to wash away
I have no love to give
I don’t have a heart to break
And it’s better that way

[Chorus: Diona]
Who will tell me
How do you forget unlived love?
Who will tell me
What to do with a broken life?
And tell me who lied to you that men don’t cry
Don’t they have a soul?
Who lied to you that men do not suffer
For the wrong woman?

[Instrumental break]

[Pre-Chorus: Sofi Marinova]
Who will tell me
How do you forget unlived love?
Who will tell me
What to do with a broken life?
And tell me who lied to you that men don’t cry
Don’t they have a soul?
Who lied to you that men do not suffer
For the wrong woman?

Video Song

Thank you for exploring “Неизживяната любов (Neizzhivyanata Lyubov) Song” by Diona feat Sofi Marinova with me on https://prolyrical.com. I’d love to hear your thoughts or favorite parts of the music video. Feel free to comment below or contact us if you have any suggestions or corrections in the lyrics and suggest more songs for future discussions. Let’s keep the music conversation going!

Keywords & Tags

“Неизживяната любов (Neizzhivyanata Lyubov)” Lyrics, Diona, Russian Song Lyrics, Lyrics Translation in English, Latest Songs, Trending Songs, New Song, Music Lyrics, Song Lyrics, Prolyrical Lyrics

Leave a Comment