Bé ơi từ từ Lyrics – Wren Evans feat ​itsnk

Bé ơi từ từ Lyrics sung by Wren Evans feat ​itsnk from the album Loi Choi: The Neo Pop Punk represents the Vietnamese Music Ensemble. The name of the song is Bé ơi từ từ by Wren Evans.

Bé ơi từ từ Lyrics

[Intro]
Kiss me
No, you don’t have to think too much
Love me
Just tell me something show me the way to you

Touch, me
Touch, touch
To me, touch, me
Touch, uh, touch
Touch me

[Chorus]
Làm gì thì làm, đừng nhìn anh như thế
Làm anh u mê
Hằng tối anh luôn mơ về em
Người vội khiến anh phải quay cuồng
Từ từ thôi bé ơi, thôi bé ơi, từ từ
Bé ơi, từ từ vì

[Verse 1]
Anh biết em cần gì (Hm-hm)
Tắt đèn đi nhưng đủ để thấy đôi môi thầm thì (Yeah, yeah)
Để ánh đèn đường hắt vào mái tóc em, baby
Lại gần em hơn để nghe thật rõ tiếng tim đập

Mọi thứ như đã được sắp đặt, baby, giờ em muốn làm gì?
Người cứ đưa anh mọi vết thương, anh sẽ làm em quên hết đi
Hãy đến bên anh và giữ thật chặt như đây là lần cuối
Em tin vào một điều kỳ diệu chỉ có ở với anh

[Refrain]
B-b-b, bé ơi, từ từ, bé ơi, từ từ (Ooh-woah-oh-oh-hoh-oh)
Bé ơi, từ từ, bé ơi, từ từ (No-ooh-oh-ooh-oh)
Bé ơi, từ từ, bé ơi, từ từ

[Verse 2]
Baby (Shh)
Tập trung vào (Ah, hm, yeah)
Không một ai, chỉ mình ta ở đây (Ở đây, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Hm, baby (Hm, yeah)
Tập trung vào đi em ây
Nó ở trong your DNA (Hm-hm, ah-ooh-ah-ooh-ah-ooh-ah-ooh-ah)

[Bridge]
Anh vẫn không thể quên được những vì sao trong mắt em (Tell me)
Vậy thì em đã, đang, sẽ vô tình khiến anh phải yêu
Bé ơi

[Chorus]
Làm gì thì làm, đừng nhìn anh như thế
Làm anh u mê (Oh-hoh-oh)
Hằng tối anh luôn mơ về em (Woah-oh-oh-oh-oh-oh)
Người vội khiến anh phải quay cuồng (Oh-oh-oh)
Từ từ thôi bé ơi, thôi bé ơi, từ từ

[Refrain]
B-b-b, bé ơi, từ từ (bé ơi), bé ơi, từ từ (Ooh-woah-oh-oh-hoh-oh)
Bé ơi, từ từ, bé ơi, từ từ
Bé ơi, từ từ, bé ơi, từ từ
Bé ơi, từ từ để

[Outro]
Kiss me
No, you don’t have to think too much
Love me
Just tell me something show me the way to you

Bé ơi từ từ English Translation Lyrics

[Intro]
Kiss me
No, you don’t have to think too much
Love me
Just tell me something show me the way to you

Touch, me
Touch, touch
To me, touch, me
Touch, uh, touch
Touch me

[Chorus]
Whatever you do, don’t look at me like that
Makes you numb
Every night I always dream about you
People in a hurry made him spin
Slowly, baby, slowly, baby, slowly
Baby, slowly because

[Verse 1]
I know what you need (Hm-hm)
Turn off the lights but enough to see the whispering lips (Yeah, yeah)
Let the streetlight shine on your hair, baby
Come closer to me so you can hear my heart beating clearly

Everything is arranged, baby, what do you want to do now?
If you give me all your wounds, I’ll make you forget them all
Come to me and hold tight like this is the last time
I believe in a miracle that only exists with you

[Refrain]
B-b-b, baby, slowly, baby, slowly (Ooh-woah-oh-oh-hoh-oh)
Baby, slowly, baby, slowly (No-ooh-oh-ooh-oh)
Baby, slowly, baby, slowly

[Verse 2]
Baby (Shh)
Focus on (Ah, hm, yeah)
No one, just me here (Here, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Hm, baby (Hm, yeah)
Concentrate, honey
It’s in your DNA (Hm-hm, ah-ooh-ah-ooh-ah-ooh-ah-ooh-ah)

[Bridge]
I still can’t forget the stars in your eyes (Tell me)
Then I have, am, and will accidentally make you fall in love
Baby

[Chorus]
Whatever you do, don’t look at me like that
Makes me crazy (Oh-hoh-oh)
Every night I dream about you (Woah-oh-oh-oh-oh-oh)
The person in a hurry makes me spin (Oh-oh-oh)
Slowly, baby, slowly, baby, slowly

[Refrain]
B-b-b, baby, slowly (baby), baby, slowly (Ooh-woah-oh-oh-hoh-oh)
Baby, slowly, baby, slowly
Baby, slowly, baby, slowly
Baby, slowly

[Outro]
Kiss me
No, you don’t have to think too much
Love me
Just tell me something show me the way to you

Video Song

Thank you for exploring “Bé ơi từ từ Song” by Wren Evans feat ​itsnk with me on https://prolyrical.com. I’d love to hear your thoughts or favorite parts of the music video. Feel free to comment below or contact us if you have any suggestions or corrections in the lyrics and suggest more songs for future discussions. Let’s keep the music conversation going!

Keywords & Tags

“Bé ơi từ từ” Lyrics, Wren Evans, ​itsnk, Vietnamese Song Lyrics, Lyrics Translation in English, Latest Songs, Trending Songs, New Song, Music Lyrics, Song Lyrics, Prolyrical Lyrics

Leave a Comment