Aigiri Nandini Lyrics in English

Aigiri Nandini Lyrics in English

Here is the lyrics of very popular Durga Devi Stotram “Aigiri Nandini”. Aigiri Nandini Lyrics is addressed to Goddess Mahishasur Mardini. Mahishasur Mardini is an incarnation of Goddess Durga which was created to kill the demon Mahishasur.

Aigiri Nandini Full Song Lyrics – Song Description

Song NameAigiri Nandini
ComposerTraditional
SingerRajalakshmee Sanjay
MusicSanjay Chandrasekhar
LyricsAdi Sankaracharya
LanguageSanskrit

Aigiri Nandini Lyrics in English

Aigiri nandini nandhitha medhini
Viswa Vinodhini Nandanuthe
Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini
Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe
Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini
Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (1)

Suravara Varshini Durdara Darshini
Durmukhamarshani Harsha Rathe
Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini
Kilbisisha Moshini Ghosha Rathe
Danuja Niroshini Dithisutha Roshini
Durmatha Soshini Sindhu Suthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (2)

Ayi jagadambha madambha kadambha
Vana Priya Vasini Hasarathe
Shikhari Siromani Thunga Himalaya
Srunga Nijalaya Madhyagathe
Madhu Madure Mdhukaitabha Banjini
Kaitabha Banjini Rasa Rathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (3)

Ayi satha kanda vikanditha runda
Vithunditha Shunda Gajathipathe
Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda
Paraakrama Shunda Mrugathipathe
Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda
Vipaathitha Munda Bhatathipathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (4)

Ayi rana durmathashathru vadhothitha
Durdhara Nirjjara Shakthi Bruthe
Chathura Vicharadureena Maha Shiva
Duthatkrutha Pramadhipathe
Duritha Dureeha Dhurasaya Durmathi
Dhanava Dhutha Kruithaanthamathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (5)

Ayi saranagatha vairi vadhuvara
Veera Varaa Bhaya Dhayakare
Tribhuvana Masthaka Soola Virodhi
Sirodhi Krithamala Shoolakare
Dimidmi Thaamara Dundubinadha Mahaa
Mukharikruthatigmakare
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (6)

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha
Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe
Samara Vishoshitha Sonitha Bheeja
Samudhbhava Sonitha Bheejalathe
Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava
Tarpitha Bhootha Pisacha Rathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (7)

Dhanu ranushanga rana kshana sanga
Parisphuradanga Natath Katake
Kanaka Pishanga Brushathka Nishanga
Rasadbhata Shrunga Hatavatuke
Kritha Chaturanga Bala Kshithirangakadath
Bahuranga Ratadhpatuke
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (8)

Jaya Jaya Hey Japya Jayejaya Shabda
Parastuti Tatpara Vishvanute
Bhana Bhanabhinjimi Bhingrutha Noopura
Sinjitha Mohitha Bhootha Pathe
Nadintha Nataartha Nadi Nada Nayaka
Naditha Natya Sugaanarathe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (9)

Ayi Sumana Sumana
Sumana Sumanohara Kanthiyuthe
Sritha Rajani Rajani Rajani
Rajaneekaravakthra Vruthe
Sunayana Vibhramarabhrama
Bhramarabrahmaradhipadhe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (10)

Sahitha maha hava mallama hallika
Mallitharallaka Mallarathe
Virachithavallika Pallika Mallika Billika
Bhillika Varga Vruthe
Sithakruthapulli Samulla Sitharuna
Thallaja Pallava Sallalithe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (11)

Avirala ganda kalatha mada medura
Matha Matanga Rajapathe
Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi
Roopa Payonidhi Raja Suthe
Ayi Suda Thijjana Lalasa Manasa
Mohana Manmatha Raja Suthe
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (12)

Kamala dalaamala komala kanthi
Kala Kalithaamala Bala Lathe
Sakala Vilasa Kala Nilayakrama
Keli Chalathkala Hamsa Kule
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala
Mauli Miladh Bhakulalikule
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shaila Suthe (13)

Kara murali rava veejitha koojitha
Lajjitha Kokila Manjumathe
Militha Pulinda Manohara Kunchitha
Ranchitha Shaila Nikunjakathe
Nija Guna Bhootha Maha Sabari Gana
Sathguna Sambrutha Kelithale
Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe (14)

Kati thata peetha dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha chandra ruche
Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura
Damsula sannka chandra ruche
Jitha kanakachala maulipadorjitha
Nirbhara kunjara kumbhakuche
Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe (15)

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Sarakaraika nuthe
Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka
Sangaratharaka soonu suthe
Suratha samadhi samana samadhi
Samadhi samadhi sujatharathe
Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe (16)

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi
Yo anudhinam sa shive
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive
Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe (17)

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam
Bhajathi sa kim na shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam
Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe (18)

Thava vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe (19)

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume
Ayi jagatho janani kripayaa asi
Thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha
Durutha pamapakarute
Jaya jaya he mahishasura mardini ramya kapardini shaila suthe (20)

This was the lyrics of the song “Aigiri Nandini Lyrics”.

Aigiri Nandini Lyrics Song – Video Song

Aigiri Nandini Lyrics is Written by Adi Sankaracharya 

If you like the lyrics of the song “Aigiri Nandini”, then please leave a comment.

Leave a Comment